Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.M Phần mở rộng tập tin

Tập tin m là gì và làm sao mở nó - Objective-C Implementation File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin m không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở m trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin m bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

tập tin định dạng M là một tập tin lớp thực thi được dùng trong các chương trình Objective-C. Nó được bắt đầu với lệnh thực thi@, khởi động các hàm và các biến số mà các tập tin mã nguồn Objective-C khác có thể được trích dẫn. Định dạng M có thể là File chứa các nguyên mẫu hàm (reference header) hoặc cũng là tập tin .H.

Một trong những mã nguồn thường được dùng để thực thi các ứng dụng trên iOS hoặc hệ điều hành MAC OS X của Apple chính là Objective-C.

m tập tin -phần mềm có thể mở m tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem m tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới m tập tin
EditRocket 4.5.1
Tải về EditRocket, phiên bản 4.5.1
Đánh giá của người dùng

Mở m tập tin - các chương trình khác Logo Windows

  • gVim
  • Bare Bones BBEdit 10
  • MacVim
  • MacroMates TextMate
  • Vim
  • Apple Xcode
  • jEdit
  • GNU Compiler Collection (GCC)
  • Apple complier (cc)
  • Stepstone compiler (objcc)

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp m Logo Windows