Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.MAC Phần mở rộng tập tin

Tập tin mac là gì và làm sao mở nó - MacPaint Image File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin mac không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở mac trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin mac bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

MAC là định dạng tập tin tạo bởi chương trình MacPaint trong cái máy Macintosh.

Đây là một trong những chương trình vẽ lớn đầu tiên dành cho Mac. Nó chỉ hỗ trợ đồ họa đen trắng, bởi vì cái máy Macintosh ban đầu chỉ có màn hình đơn sắc.

mac tập tin -phần mềm có thể mở mac tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem mac tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới mac tập tin
CorelDRAW Graphics Suite 2018 20.1.0.708
Giải pháp thiết kế và đồ họa
Đánh giá của người dùng
Paint Shop Pro 3.12
Chỉnh sửa hình ảnh
Đánh giá của người dùng

Mở mac tập tin - các chương trình khác Logo Windows

  • Corel WordPerfect Office X6
  • Apple QuickTime Player
  • Lemkesoft GraphicConverter
  • Apple MacPaint

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp mac Logo Windows