Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.MAD Phần mở rộng tập tin

Tập tin mad là gì và làm sao mở nó - Microsoft Access Module Shortcut File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin mad không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở mad trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin mad bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Tập tin shortcut tạo bởi Microsoft Access, một ứng dụng cơ sở dữ liệu quan hệ chạy trên môi trường Windows; liên kết đến một mô đun cơ sở dữ liệu chứa các thủ tục được viết bằng ngôn ngữ lập trình Visual Basic cho các ứng dụng (VBA); dùng ở các phiên bản Microsoft Access cũ hơn như một đường dẫn tắt trên màn hình desktop để mở mô-đun. Các tập tin MAD là các đường dẫn tắt đến các mô-đun mà không bao gồm tiện ích trong bản thân nội dung.

mad tập tin -phần mềm có thể mở mad tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem mad tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới mad tập tin
  • Microsoft Access 2013

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp mad Logo Windows