Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.MAI Phần mở rộng tập tin

Tập tin mai là gì và làm sao mở nó - Microsoft Mail Message File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin mai không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở mai trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin mai bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Tập tin thư đơn xử lý bởi Microsoft Mail, chương trình mail server của Microsoft; chứa thông điệp dữ liệu thực và có thể được tham chiếu bởi một hoặc nhiều các tập tin hồ sơ thư mailbag (.MBG)

mai tập tin -phần mềm có thể mở mai tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem mai tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới mai tập tin
  • Microsoft Mail

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp mai Logo Windows