Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.MB Phần mở rộng tập tin

Tập tin mb là gì và làm sao mở nó - Maya Binary Project File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin mb không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở mb trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin mb bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Tập tin .mb được biết đến như loại tập tin được tạo ra bởi phần mềm Maya, một chương trình mô hình 3D và hoạt hình, chứa các mô hình ba chiều, tính chất ánh sáng và các dữ liệu hình ảnh động.

Tập tin có thể được lưu ở định dạng nhị phân mà không cần sử dụng định dạng văn bản mã ASCII ( Mã tiêu chuẩn Mỹ để trao đổi thông tin) của Maya.

mb tập tin -phần mềm có thể mở mb tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem mb tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới mb tập tin
  • Autodesk Maya 2014

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp mb Logo Windows