Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.MBF Phần mở rộng tập tin

Tập tin mbf là gì và làm sao mở nó - Microsoft Money Backup File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin mbf không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở mbf trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin mbf bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Là một file sao lưu tạo bởi Microsoft Money một chương trình theo dõi tài chính cá nhân và doanh nghiệp. Có thể tạo các bản sao lưu file MNY ở định dạng nén và không nén, ngay cả với tập tin MNY dung lượng lớn. MGF có thể chuyển đổi sang file .QIF bằng phần mềm Microsoft Money.

Microsoft đã ngưng cung cấp Microsoft Money từ tháng 6-2009.

mbf tập tin -phần mềm có thể mở mbf tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem mbf tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới mbf tập tin
  • Microsoft Money