Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.MBK Phần mở rộng tập tin

Tập tin mbk là gì và làm sao mở nó - dBASE IV Multiple Index File Backup File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin mbk không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở mbk trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin mbk bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

là một file sao lưu tạo bởi dBase một chương trình phát triên các ứng dụng web dựa trên cơ sở dữ liệu. MBK thường chứa bản sao lưu của một file MDX.

File được dùng để khôi phục nhiều file index khác nhau trong trường hợp bị hư hỏng.

mbk tập tin -phần mềm có thể mở mbk tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem mbk tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới mbk tập tin
  • dataBased Intelligence dBASE