Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.MBOX Phần mở rộng tập tin

Tập tin mbox là gì và làm sao mở nó - Mail Mailbox File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin mbox không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở mbox trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin mbox bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

MBOX là định dạng lưu trữ email dùng cho việc sắp xếp email chỉ trong một tập tin văn bản. Các email trong tập tin .mbox được lưu theo kiểu nối tiếp nhau và bắt đầu bằng từ "from" trên cùng của mỗi tin nhắn.

Tập tin .mbox ban đầu được dùng trong Unix.

mbox tập tin -phần mềm có thể mở mbox tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem mbox tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới mbox tập tin
  • Mozilla Thunderbird
  • Microsoft Outlook 2011
  • Apple Mail
  • QUALCOMM Eudora
  • SysTools MBOX Converter

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp mbox Logo Windows