Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.MBX Phần mở rộng tập tin

Tập tin mbx là gì và làm sao mở nó - Outlook Express Mailbox File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin mbx không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở mbx trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin mbx bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Mailbox (hay thư mục chứa thư) có chứa các e-mail của Outlook Express; dữ liệu tin nhắn thực; có thể sao lưu bằng cách sao chép các tập tin mailbox vào một thư mục khác

mbx tập tin -phần mềm có thể mở mbx tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem mbx tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới mbx tập tin
  • Microsoft Outlook Express