Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.MD Phần mở rộng tập tin

Tập tin md là gì và làm sao mở nó - Markdown Documentation File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin md không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở md trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin md bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

MD là một định dạng tập tin lưu trữ dạng nén được dùng bởi MDCD. Nhũng tập tin này thường cố định ở dạng văn bản đơn thuần hoặc chuối ký tự văn bản nhằm phác họa cách văn bản có thể được sắp xếp hay định dạng như định dạng khối bản, thụt đầu dòng, phông và các tựa đề (header).

Tập tin MD rất hữu dụng để điều khiển các phiên bản mã nguồn bởi hệ thống HTML bởi những văn bản có thể đọc được cần được kiểm tra thường xuyên có thể đối chiếu với tập tin MD dễ dàng.

md tập tin -phần mềm có thể mở md tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem md tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới md tập tin
EditPlus 5.1.1828
Phần mềm biên đoạn văn bản
Editor’s rating

Mở md tập tin - các chương trình khác Logo Windows

  • GNU Emacs
  • gVim
  • Apple TextEdit
  • MacVim
  • MacroMates TextMate
  • Vim
  • Microsoft WordPad
  • Daring Fireball Markdown

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp md Logo Windows