Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.MD5 Phần mở rộng tập tin

Tập tin md5 là gì và làm sao mở nó - Checksum File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin md5 không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở md5 trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin md5 bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Tập tin MD5 chứa một giá trị tổng kiểm dùng để xác định độ thông suốt và thống nhất của một chiếc đĩa, một tập tin đã tải về hoặc một ảnh đĩa. Tổng kiểm là chỉ đơn thuần là một giá trị hoặc con số tạo từ một thuật toán.

Tổng kiểm MD5 tiêu chuẩn có độ dài 32 ký tự và yêu cầu 128 bit hoặc 16 byte.

md5 tập tin -phần mềm có thể mở md5 tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem md5 tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới md5 tập tin
FSUM 2.52
Tải về FSUM, phiên bản 2.52
Editor’s rating

Mở md5 tập tin - các chương trình khác Logo Windows

  • Smart Projects IsoBuster
  • Md5Checker
  • MD5summer
  • FlashPlayerPro.com MD5 Checksum Verifier
  • checkSum+

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp md5 Logo Windows