Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.MDB Phần mở rộng tập tin

Tập tin mdb là gì và làm sao mở nó - Microsoft Access Database File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin mdb không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở mdb trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin mdb bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

MDB là một tập tin cơ sỡ dữ liệu được tạo bởi chương trình cơ sỡ dữ liệu rất phổ biến Microsoft Access. Chương trình này được tích hợp sẵn trong MS Office và chỉ dành cho hệ điều hành Windows. MDB có thể dùng để nhập vào nhiều chương trình khác nhau.

MDB có thể cung cấp các cấu trúc cở sỡ dữ liệu dưới dạng bảng biểu và trường cũng như là các tựa đề cơ sỡ dữ liệu (database entry), các dòng bảng bao gồm các mẫu điền và thêm nữa.

mdb tập tin -phần mềm có thể mở mdb tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem mdb tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới mdb tập tin
  • Microsoft Visual Studio 2013
  • Microsoft Access 2013
  • MDB Viewer Plus
  • MDB Viewer
  • CGF Shop Data Management Center
  • SAS Institute SAS
  • Wolfram Research Mathematica
  • Kexi
  • Freewind MDB Converter
  • mdb-export

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp mdb Logo Windows