Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.MDL Phần mở rộng tập tin

Tập tin mdl là gì và làm sao mở nó - MathWorks Simulink Model File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin mdl không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở mdl trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin mdl bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

MDL là tập tin mô hình mô phỏng được tạo bằng chương trình Simulink. Ứng dụng mô phỏng và thiết kế dựa trên mô hình này chứa thuộc tính khối và sơ đồ khối của việc mô phỏng. Các tập tin .mdl được lưu bằng định dạng văn bản thuần túy.

Định dạng MDL được thay bằng định dạng SLX trong phiên bản Simulink 2012.

mdl tập tin -phần mềm có thể mở mdl tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem mdl tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới mdl tập tin
  • MathWorks Simulink

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp mdl Logo Windows