Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.MDM Phần mở rộng tập tin

Tập tin mdm là gì và làm sao mở nó - Hlm Multivariate Data Matrix File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin mdm không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở mdm trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin mdm bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Tập tin dữ liệu sử dụng bởi chương trình Hierarchical Linear và Nonlinear Modeling (HLM) cho phân tích thống kê dữ liệu khoa học; gồm các dữ liệu văn bản ghi lại từ một khảo sát khoa học; được sử dụng như một tập tin đầu vào cho chương trình HLM để tạo các thông kê tổng hợp và chi tiết.

Tập tin MDM có thể được biên dịch từ chương trình HLM sử dụng nhiều định dạng thống kê từ chương trình khác, cả SPSS và SAS.

mdm tập tin -phần mềm có thể mở mdm tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem mdm tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới mdm tập tin
  • SSI HLM software