Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.MET Phần mở rộng tập tin

Tập tin met là gì và làm sao mở nó - eMule Resource File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin met không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở met trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin met bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Tập tin sử dụng bởi eMule, một chương trình chia sẻ tập tin ngang hàng trực tuyến; chứa các liên kết đến nguồn tải và máy chủ của chúng; có thể lưu địa chỉ máy chủ dạng ed2k (eDonkey Network), các tên, kích thước tập tin, hash set và thống kê. Các tập tin MET được dùng cho sao lưu và lưu trữ danh sách các vị trí tải giúp việc tải có thể tiếp tục sau một thời gian.

met tập tin -phần mềm có thể mở met tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem met tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới met tập tin
eMule 0.60v2
Phần mềm chia sẻ tệp tin ngang hàng P2P
Đánh giá của người dùng

Mở met tập tin - các chương trình khác Logo Windows

  • eMule Xtreme
  • aMule

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp met Logo Windows