Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.MF Phần mở rộng tập tin

Tập tin mf là gì và làm sao mở nó - Java Manifest File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin mf không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở mf trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin mf bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Chứa thông tin về gói tập tin tại một kho lưu trữ Java (tập tin .JAR); Bao gồm siêu dữ liệu lưu trữ cũng như những tập tin chứa trong đó và những gì cần dùng đến; bao gồm chính tập tin JAR. Tập tin manifest có tên đường dẫn mặc định "META-INF/MANIFEST.MF" và được lưu cùng với các tập tin JAR. Các tập tin manifest mặc định có thể chỉnh sửa bằng một trình soạn thảo văn bản đơn giản.

mf tập tin -phần mềm có thể mở mf tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem mf tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới mf tập tin
EditPlus 5.0.1764
Phần mềm biên đoạn văn bản
Đánh giá của người dùng

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp mf Logo Windows