Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.MFL Phần mở rộng tập tin

Tập tin mfl là gì và làm sao mở nó - Mozilla Firefox Xul Fastload File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin mfl không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở mfl trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin mfl bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Tập tin dữ liệu tạo ra bởi các sản phẩm của Mozilla như Thunderbird và Firefox; chứa dữ liệu lưu trữ cho các yếu tố giao diện XUL (XML User Interface Language) hoặc các thành phần XPC của phần mềm; cho phép chương trình tải các thành phần giao diện người dùng nhanh hơn. Các tập tin MFL thường chứa xul.mfl và xpc.mfl. Những tập tin này, nếu bị xóa, sẽ được phần mềm tạo lại tự động.

mfl tập tin -phần mềm có thể mở mfl tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem mfl tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới mfl tập tin
Mozilla Firefox 63.0.1 (Quantum)
Trình duyệt thân thiện người dùng và tùy chỉnh cao
Đánh giá của người dùng

Mở mfl tập tin - các chương trình khác Logo Windows

  • Mozilla Thunderbird