Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.MHT Phần mở rộng tập tin

Tập tin mht là gì và làm sao mở nó - Mime HTML (MHTML) File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin mht không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở mht trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin mht bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Là một tập tin lưu trữ trang web trong Internet Explorer định dạng bằng MIME HTML hay "MHTML có thể lưu lại các đoạn HTML, ảnh và các file đa phương tiện thành một file duy nhất và được mã hóa theo chuẩn .MIME. Thường trang web mà bạn xem trên trình duyệt chỉ hiện thị các HTML còn lại là các trích dẫn hình ảnh và file đa phương tiện được lưu trên máy chủ và file MHT thường đường dùng để lưu bởi vì khả năng lưu nhiều dữ liệu trong một tập tin duy nhất.

Microsoft Word có thể lưu và mở các file lưu trữ web MHTM.

mht tập tin -phần mềm có thể mở mht tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem mht tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới mht tập tin
Opera 57.0.3098.116
Trình duyệt web độc lập nhanh và đáng tin cậy
Đánh giá của người dùng
Google Chrome 71.0.3578.98
Trình duyệt nổi danh đến từ Google
Đánh giá của người dùng
Kingsoft Writer Free 2012 8.1.0.3030
Trình biên tập văn bản mạnh mẽ nhưng gọn nhẹ cho file doc & docx
Đánh giá của người dùng
Internet Explorer 11.0.11
Trình duyệt từ Microsoft
Đánh giá của người dùng
Mozilla Firefox 64.0.2 (Quantum)
Trình duyệt thân thiện người dùng và tùy chỉnh cao
Đánh giá của người dùng
Microsoft Word 16.0.6741.2048
Phần mềm xử lý văn bản chuyên nghiệp
Đánh giá của người dùng

Mở mht tập tin - các chương trình khác Logo Windows

  • WizBrother WizHtmlEditor
  • Terra Informatics BlockNote.Net

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp mht Logo Windows