Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.MIX Phần mở rộng tập tin

Tập tin mix là gì và làm sao mở nó - Microsoft Image Exchange File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin mix không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở mix trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin mix bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Tập tin MIX được tạo từ các ảnh vecto trong PhotoDraw 2000. Đây là một gói chương trình (package) trong Microsoft 2000 dùng để vẽ đồ họa. Ban đầu tệp MIX được phát triển dùng trong Microsoft Picture It! Một phần mềm thiết kế tương tự ra đời sớm hơn PhotoDraw 2000. Picture It! giờ đã được tích hợp trong Microsoft Digital Image Suite.

Một vài tính năng của tập tin MIX như là hỗ trợ cả đồ họa raster (bitmap) và vecto và có thể lưu trữ hình ảnh trong các tài liệu Microsoft Office.

mix tập tin -phần mềm có thể mở mix tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem mix tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới mix tập tin
  • Microsoft Picture It!
  • Microsoft PhotoDraw 2000
  • Microsoft Digital Image Pro

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp mix Logo Windows