Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.MK Phần mở rộng tập tin

Tập tin mk là gì và làm sao mở nó - Makefile File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin mk không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở mk trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin mk bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Tập tin Makefile sử dụng bởi các trình biên dịch phần mềm và trình tạo liên kết nhằm tạo chương trình thực thi từ các tập tin nguồn; có thể là một tập tin Makefile đầy đủ hoặc chứa các quy định bổ sung tham chiếu bởi một tập tin Makefile.

mk tập tin -phần mềm có thể mở mk tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem mk tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới mk tập tin
  • Microsoft Visual Studio 2013
  • GNU Make