Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.MM Phần mở rộng tập tin

Tập tin mm là gì và làm sao mở nó - Objective-C++ Source File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin mm không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở mm trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin mm bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Định dạng tập tin MM là một tập tin mã nguồn được ghi lại trong ngôn ngữ lập trình C++ cũng như Objective-C. Định dạng này hoàn toàn khác biệt với tập tin .M chỉ có chứa mã Objective-C.

Định dạng được dùng để thêm các mã C++ vào các ứng dụng trên Mac.

mm tập tin -phần mềm có thể mở mm tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem mm tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới mm tập tin
  • Apple Xcode