Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.MMAP Phần mở rộng tập tin

Tập tin mmap là gì và làm sao mở nó - Mindmanager Map File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin mmap không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở mmap trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin mmap bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Biểu đồ tạo từ Mindjet MindManager, một ứng dụng tạo biểu đồ trực quan; chứa một "sơ đồ tư duy," bao gồm các thành phần, đường kết nối, văn bản và những ký hiệu khác; được dùng để lưu trữ ý tưởng trong quá trình suy nghĩ và các bước thực hiện kế hoạch.

Bản đồ MindManager được sử dụng cho nhiều mục đích, như để lên kế hoạch thực hiện mục tiêu, theo dõi tiến trình dự án, ghi biên bản cuộc học, và thực hiện cách thức hoạt động của doanh nghiệp.

mmap tập tin -phần mềm có thể mở mmap tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem mmap tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới mmap tập tin
  • Seavus DropMind
  • Mindjet