Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.MML Phần mở rộng tập tin

Tập tin mml là gì và làm sao mở nó - FrameMaker Maker Markup Language File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin mml không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở mml trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin mml bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Tập tin tạo ra bằng ngôn ngữ Adobe Maker Markup Language (MML); sử dụng bởi Adobe FrameMaker, một trình dùng để tạo và xuất bản tài liệu có cấu trúc lớn; chứa các hướng dẫn định dạng dành cho dàn trang, đồ họa, chữ, và các đặc tính trang khác. Các tập tin MML có thể được nhập vào một tài liệu FrameMaker hiện có, hoặc dùng để tạo một bố cục trang mới. Chúng được lưu trữ ở một định dạng văn bản ASCII.

mml tập tin -phần mềm có thể mở mml tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem mml tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới mml tập tin
  • Adobe FrameMaker 11