Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.MMP Phần mở rộng tập tin

Tập tin mmp là gì và làm sao mở nó - Symbian Project Specification File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin mmp không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở mmp trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin mmp bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Tập tin dự án sử dụng bởi các công cụ phát triển Symbian OS; gồm các thuộc tính dự án dùng để xây dựng dự án mà không phụ thuộc vào nền tảng hoặc trình biên dịch; sử dụng bởi công cụ makmake hoặc abld của Symbian SDK để chuyển tập tin thành một tập tin chuyên biệt cho một nền tảng nhất định.

Tập tin MMP chứa các tham chiếu đến mục tiêu, tập tin mã nguồn được biên dịch, bao gồm các thư mục và nguồn ứng dụng.

mmp tập tin -phần mềm có thể mở mmp tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem mmp tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới mmp tập tin
  • Nokia Symbian SDK