Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.MNT Phần mở rộng tập tin

Tập tin mnt là gì và làm sao mở nó - FoxPro Menu Memo File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin mnt không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở mnt trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin mnt bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Chứa ghi chú dạng văn bản về một trình đơn FoxPro.

mnt tập tin -phần mềm có thể mở mnt tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem mnt tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới mnt tập tin
  • Microsoft Visual FoxPro