Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.MNY Phần mở rộng tập tin

Tập tin mny là gì và làm sao mở nó - Microsoft Money Data File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin mny không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở mny trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin mny bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

MNY là phần mở rộng của tập tin dữ liệu tài chính tạo bởi Microsoft Money. Đây là chương trình dùng trong quản lý tài chính cá nhân hoặc doanh nghiệp.

Nó lưu trữ dữ liệu một số loại tài khoản như tài khoản đầu tư, tài khoản vãng lai, tài khoản tiết kiệm…

mny tập tin -phần mềm có thể mở mny tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem mny tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới mny tập tin
  • Intuit Quicken Essentials for Mac
  • Microsoft Money