Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.MOI Phần mở rộng tập tin

Tập tin moi là gì và làm sao mở nó - MOI Video File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin moi không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở moi trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin moi bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Tập tin được tạo ra bởi các máy quay kỹ thuật số nhằm ghi lại thông tin dưới định dạng .

MOD MPEG-2; bao gồm dữ liệu như phiên bản, ngày tháng, thời gian, mã, và tỷ lệ bit; sử dụng bởi nhiều loại máy quay khác nhau, bao gồm dòng JVC Everio, Canon FS100 và một số máy quay của Panasonic.

moi tập tin -phần mềm có thể mở moi tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem moi tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới moi tập tin
  • iOrgsoft MOD Converter
  • Pixela Capty MPEG Edit EX for Everio
  • iOrgsoft MOD Converter for Mac