Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.MPP Phần mở rộng tập tin

Tập tin mpp là gì và làm sao mở nó - Microsoft Project Plan File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin mpp không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở mpp trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin mpp bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Đây là file tạo bởi Microsoft Project một chương trình quản lý theo sát và hỗ trợ dự án với khả năng quản lý khối lượng công việc, lình trình, tài chính… chương trình cung cấp các timeline, danh sách các nhiệm vụ và các thông tin dự án khác. Các phiên bản chương trình khác nhau chỉ có thể mở các file khác nhau. Hãy xem thông tin đính kèm để biết thêm thông tin chi tiết.

MS Project 98 có thể mở tài liệu Project 98 và Project 4.x.

mpp tập tin -phần mềm có thể mở mpp tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem mpp tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới mpp tập tin
RationalPlan Multi Project 5.0.7699
Quản lý dự án dễ dàng và năng xuất hơn
Đánh giá của người dùng
Efigio Personal Organizer 2.1.1
Tải về Efigio Personal Organizer, phiên bản 2.1.1
Đánh giá của người dùng
Housatonic Project Viewer 2010 SP1
Tải về Housatonic Project Viewer, phiên bản 2010 SP1
Đánh giá của người dùng
Steelray Project Viewer 4.4.2
Tải về Steelray Project Viewer, phiên bản 4.4.2
Đánh giá của người dùng

Mở mpp tập tin - các chương trình khác Logo Windows

  • Microsoft Project 2013
  • Seavus Project Viewer
  • KaDonk LiveProject Viewer
  • OpenProj
  • MPXJ

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp mpp Logo Windows