Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.MPQ Phần mở rộng tập tin

Tập tin mpq là gì và làm sao mở nó - Blizzard Entertainment Archive File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin mpq không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở mpq trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin mpq bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Nói chung, các tập tin có đuôi dạng này dùng để lưu trữ dữ liệu của 1 game bao gồm đồ họa, cấp độ người chơi, và âm thanh. Định dạng này có rất nhiều khả năng như mã hóa, chia nhỏ file, nén, mã hóa chữ ký, mở rộng siêu dữ liệu và lưu trữ nhiều phiên bản của một file tương đồng cho việc quốc tế hóa cũng như khác biệt nền tảng.

MPQ dùng rất nhiều thuật toán nén dữ liệu nối kết các file với nhau.

mpq tập tin -phần mềm có thể mở mpq tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem mpq tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới mpq tập tin
  • Addon Studio for World of Warcraft
  • MPQ Editor
  • StormLib Library
  • SCMDraft
  • MPQ Extractor
  • MPQKit
  • mpq-tools