Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.MSC Phần mở rộng tập tin

Tập tin msc là gì và làm sao mở nó - Microsoft Management Console Control File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin msc không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở msc trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin msc bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Tập tin .msc là tập tin được thêm vào MMC (Microsoft Management Console- Quản lý khắc phục sự cố). Đây là chương trình dùng cho việc quản lý và cấu hình các máy sử dụng hệ điều hành Windows. Tập tin .msc chứa một module cung cấp khả năng quản lý.

Nó được lưu trong định dạng XML.

msc tập tin -phần mềm có thể mở msc tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem msc tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới msc tập tin
EditPlus 5.0.1764
Phần mềm biên đoạn văn bản
Đánh giá của người dùng

Mở msc tập tin - các chương trình khác Logo Windows

  • Microsoft Management Console