Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.MSF Phần mở rộng tập tin

Tập tin msf là gì và làm sao mở nó - Mail Summary File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin msf không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở msf trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin msf bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

.msf là một dạng tin nhắn email, được người sử dụng lưu trữ dưới nhiều dạng khác nhau trong trong hộp thư của chương trình gửi email của mình bằng cách giữ lại tiêu đề thư và tổng hợp những mail hàng ngày.


Chúng nhận và gửi tin nhắn email nhưng ở dạng những tin nhắn không hoàn chỉnh.

msf tập tin -phần mềm có thể mở msf tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem msf tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới msf tập tin
  • Mozilla Thunderbird
  • Mozilla SeaMonkey
  • Netscape Mail