Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.MSG Phần mở rộng tập tin

Tập tin msg là gì và làm sao mở nó - Saved Email Message

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin msg không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở msg trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin msg bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

MSG là tập tin chứa các tin nhắn được tạo hoặc lưu trong Microsoft Outlook. Nó chứa một số phần trong email như người nhận, ngày, tin nhắn và tiêu đề. MSG tương thích với các chương trình sử dụng MAPI (Messaging Applications Programming Interface- Giao diện lập trình thông điệp).

msg tập tin -phần mềm có thể mở msg tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem msg tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới msg tập tin
  • Microsoft Outlook 2013
  • Kupon.BG Klammer
  • Encryptomatic MsgViewer Pro
  • BitDaddys Email Open View Pro
  • EZ Freeware Free Opener
  • 45RPM MailRaider

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp msg Logo Windows