Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.MSI Phần mở rộng tập tin

Tập tin msi là gì và làm sao mở nó - Gói tập tin cài đặt chương trình Microsoft Windows Installer

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin msi không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở msi trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin msi bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Gói tập tin cài đặt chương trình Microsoft Windows Installer

msi tập tin -phần mềm có thể mở msi tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem msi tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới msi tập tin
  • 7-Zip
  • Microsoft Windows Installer

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp msi Logo Windows