Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.MSO Phần mở rộng tập tin

Tập tin mso là gì và làm sao mở nó - Inline E-mail Attachment File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin mso không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở mso trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin mso bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

MSO là phần mở rộng của một tập tin được gửi cùng với phần đính kèm email trong MS Word 2000. Tập tin này thường có tên "Oledata.mso". Nó chứa thông tin cho phép phần đính kèm được gửi cùng với email.

Nếu máy tính của bạn không có MS Outlook 2000, tập tin Oledata.mso sẽ xuất hiện như là tập tin đính kèm riêng biệt.

mso tập tin -phần mềm có thể mở mso tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem mso tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới mso tập tin
  • Microsoft Outlook 2013
  • Microsoft Outlook 2011