Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.MSP Phần mở rộng tập tin

Tập tin msp là gì và làm sao mở nó - Windows Installer Patch File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin msp không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở msp trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin msp bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

MSP là một tập tin dùng để cập nhật hệ điều hành Windows và một số chương trình của Microsoft. Nó thường nằm chung với Microsoft hotfixes hoặc các tập tin cập nhật bảo mật. Tập tin MSP có thể mở bằng Windows Installer, Update.exe và Hotfix.exe.

msp tập tin -phần mềm có thể mở msp tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem msp tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới msp tập tin
  • Microsoft Windows Installer

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp msp Logo Windows