Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.MSU Phần mở rộng tập tin

Tập tin msu là gì và làm sao mở nó - Microsoft Update Standalone Package File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin msu không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở msu trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin msu bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Tập tin cập nhật dùng bởi Window Update, một ứng dụng trong Window Vista, Window 7, và Windows Server; chứa các bản cập nhật cho các ứng dụng và tập tin; cài đặt bởi Windows Update Stand-alone Installer (Wusa.exe), vốn chạy tự động bởi Windows Update (người dùng thường không cần càiđặt các tập tin MSU thủ công). Mỗi tập tin MSU chứ gồm bốn phần: Windows Update siêu dữ liệu mô tả về gói cập nhật Một hoặc vài tập tin .CAB lưu trữ dữ liệu Một tập tin .XML liệt kê nội dung các tập tin MSO Một tập tin thuộc tính đọc bởi Wusa.exe Có thể trích xuất nội dung của một tập tin MSU tại chỉ lệnh Windows command prompt bằng cách gõ: expand -f:* "example.msu" output_directory Có thể cập nhật bằng tay gói chương trình bằng cách gõ lệnh pkgmgr.exe /n:output_directoryexample.xml (example.msu và example.xml có đầu tên tệp tin giống nhau). CHÚ Ý: Các phiên bản sớm của HĐH Window sử dụng tập tin .MSI cho việc cập nhật.

msu tập tin -phần mềm có thể mở msu tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem msu tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới msu tập tin
  • Microsoft Windows Update

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp msu Logo Windows