Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.MXD Phần mở rộng tập tin

Tập tin mxd là gì và làm sao mở nó - Arcgis Map Document File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin mxd không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở mxd trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin mxd bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Tập tin bản đồ dùng bởi chương trình tạo bản đồ ESRI, giống như ArcMap; lưu theo một định dạng ghép gồm phần mô tả bản đồ, giao diện và các đối tượng nhúng; được sắp xếp thành các đơn vị gọi là kho chứa và các luồng. Ghi chú: Các tập tin bản đồ MXD có thể tăng kích cỡ sau khi lưu nhiều lần do bị phân mảnh. Lưu một mảnh tài liệu bản đồ như một tài liệu mới có thể làm giảm kích cỡ tập tin chứa.

mxd tập tin -phần mềm có thể mở mxd tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem mxd tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới mxd tập tin
  • ESRI ArcGIS Desktop