Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.MXL Phần mở rộng tập tin

Tập tin mxl là gì và làm sao mở nó - Compressed Musicxml Music Notation File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin mxl không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở mxl trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin mxl bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Tập tin nhạc phổ nén tạo với MuseScore, một chương trình dùng soạn nhạc và viết nốt; chứa một tập tin nén lưu ở định dạng MusicXML, định dạng chuẩn XML được sử dụng bởi hàng trăm chương trình soạn nhạc phổ. Các tập tin MXL không phổ biến như chuẩn nhạc phổ MusicXML, lưu ở đuôi .XML. Tuy vậy, khi các tập tin MXL được nén, sử dụng không gian lưu trữ ít hơn và tện cho việc gửi email và sao lưu trên các thiết bị di động gắn ngoài.

mxl tập tin -phần mềm có thể mở mxl tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem mxl tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới mxl tập tin
MuseScore 1.1
Tạo và in các bản nhạc
Đánh giá của người dùng

Mở mxl tập tin - các chương trình khác Logo Windows

  • MakeMusic Finale
  • Myriad Melody Assistant