Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.NC Phần mở rộng tập tin

Tập tin nc là gì và làm sao mở nó - Mastercam Numerical Control File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin nc không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở nc trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin nc bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

NC file là một file dùng trong các máy Cam mẫu (Mastercam) bao gồm tổ hợp các chương trình CAD được dùng để thiết kế và sản xuất link kiện.

Cam mẫu (Mastercam) kết hợp các thông số điều khiển để đưa ra các chỉ thị cho máy móc công cụ như máy khoan trong quá trình sản xuất. Tập tin NC đưa ra những hướng dẫn cụ thể về đường đi cũng như các chỉ số của các công cụ (muỗi khoan chẳng hạn) ở dạng 2D hay 3D. Các định dạng file này cũng hỗ trợ phiên dịch đường đi cộng cụ (toolpath) ở định dạng mà máy công cụ có thể đọc.

nc tập tin -phần mềm có thể mở nc tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem nc tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới nc tập tin
  • CNC Mastercam

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp nc Logo Windows