Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.NSF Phần mở rộng tập tin

Tập tin nsf là gì và làm sao mở nó - Lotus Notes Database File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin nsf không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở nsf trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin nsf bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

NSF là phần mở rộng của tập tin cơ sở dữ liệu dùng trong phần mềm dành cho doanh nghiệp của IBM Lotus. Nó được lưu bằng định dạng NSF (Notes Storage Facility). Tập tin .nsf lưu trữ dữ liệu trong các đơn vị tài liệu gọi là "notes".

NSF dùng để lưu trữ thông tin hợp tác doanh nghiệp.

nsf tập tin -phần mềm có thể mở nsf tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem nsf tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới nsf tập tin
  • IBM Lotus Notes
  • IBM Domino
  • SysTools Export Notes
  • Stellar Phoenix NSF to PST Converter
  • Stellar Phoenix Lotus Notes Recovery

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp nsf Logo Windows