Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.NVM Phần mở rộng tập tin

Tập tin nvm là gì và làm sao mở nó - PlayStation 2 BIOS Configuration File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin nvm không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở nvm trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin nvm bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Tập tin cấu hình dùng cho BIOS PlayStation 2; chứa các dữ liệu, như ngôn ngữ, múi giờ, được tạo tự động ở lần đầu tiên chạy BIOSl; nên đặt ở thư mục BIOS. CHÚ Ý: cần phải có BIOS để mô phỏng một PlayStation2 trên máy tính cá nhân. Để sử dụng chương trình như PSX2, bạn phải chuyển đổi thư mục BIOS từ PS2 của bạn sang máy tính cá nhân. Các tên tập tin NVM chung: scphXXXXX.nvm - Tập tin hiện ra như sau có 5 số X tượng trưng cho đời BIOS của bạn.

nvm tập tin -phần mềm có thể mở nvm tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem nvm tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới nvm tập tin
  • PCSX2