Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.NZB Phần mở rộng tập tin

Tập tin nzb là gì và làm sao mở nó - Newzbin Download Pointer File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin nzb không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở nzb trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin nzb bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Tập tin NZB chứa các thông tin tóm tắt ngắn gọn về các bài gửi trên Usenet như tên người gửi, ID, đoạn tệp, tên tệp, và nhóm gửi bài. Nó được dùng như một chỉ số để thu thập nội dung bài mới gửi từ Usenet.

Newzbin là dịch vụ sử dụng tập tin NZB này.

nzb tập tin -phần mềm có thể mở nzb tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem nzb tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới nzb tập tin
SuperNZB 3.2.1
Giúp tải file NZB dung lượng lớn dễ dàng
Đánh giá của người dùng

Mở nzb tập tin - các chương trình khác Logo Windows

 • NewsLeecher
 • DJI Interprises NewsBin Pro
 • Newsman Pro
 • Usenet Explorer
 • S&H Computer Systems News Rover
 • rsbr-Software News File Grabber
 • Ilan Shemes GrabIt
 • NZBGet
 • Panic Unison 2
 • Asar NZB Drop
 • KLibido
 • nget
 • nzbperl
 • hellanzb

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp nzb Logo Windows