Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.OBD Phần mở rộng tập tin

Tập tin obd là gì và làm sao mở nó - Microsoft Office Binder Document File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin obd không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở obd trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin obd bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Tập tin tạo bởi Office Binder, một chương trình chuyên gắn các dạng tài liệu Microsoft với nhau; lưu trữ một "binder", chứa một bộ đối tượng tài liệu văn phòng; dùng cho việc kết nối các nội dung tài liệu với nhau từ Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Project và Visio. Ghi chú: Office Binder chỉ có trong Microsoft Office 95, 97, 2000 nhưng không còn trong các phiên bản sau này. Microsoft cung cấp công cụ Unbind cho phép tải về để mở các tập tin ODB trong Office 2003.

obd tập tin -phần mềm có thể mở obd tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem obd tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới obd tập tin
Microsoft Office Home and Business 32-bit 16.0.7167.2060
Trình soạn thảo văn bản tại nhà và văn phòng
Đánh giá của người dùng

Mở obd tập tin - các chương trình khác Logo Windows

  • Microsoft Office 97 Unbind Utilities