Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.OCX Phần mở rộng tập tin

Tập tin ocx là gì và làm sao mở nó - Activex Control File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin ocx không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở ocx trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin ocx bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

OCX là định dạng tập tin kiểm soát các hoạt động do người dùng hoặc các phần mềm thực hiện trên máy. Nó thường được sử dụng ở dạng ActiveX. Trong hầu hết các trường hợp, tập tin ocx thường được sử dụng trong các chức năng như thanh cuộn hoặc thay đổi kích thước cửa sổ.

Ban đầu các tập tin .ocx được gọi là tập tin liên kết đối tượng, nhưng hiện nay nó đã được đổi sang tập tin kiểm soát ActiveX.

ocx tập tin -phần mềm có thể mở ocx tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem ocx tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới ocx tập tin
  • Microsoft Visual Studio 2013

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp ocx Logo Windows