Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.ODM Phần mở rộng tập tin

Tập tin odm là gì và làm sao mở nó - Overdrive Media Console Media Control File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin odm không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở odm trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin odm bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

ODM là một đường dẫn tập tin media đến các tập tin nằm trong Digital Library Reserve. Chúng có thể là tập tin nhạc, sách điện tử hoặc sách nói. Quá trình này được thực hiện bởi OverDrive Media Console.

Chương trình này sẽ tải các tập tin media về khi chúng ta mở các tập tin .odm.

odm tập tin -phần mềm có thể mở odm tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem odm tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới odm tập tin
  • OverDrive Media Console