Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.OFC Phần mở rộng tập tin

Tập tin ofc là gì và làm sao mở nó - Open Financial Connectivity Format

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin ofc không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở ofc trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin ofc bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

là một định dạng dữ liệu tài chính phát triển bời Microsoft dùng để chia sẽ dữ liệu với các chương trình tài chính khác.

OFC được thay thế bởi định dạng OFX năm 1997 và không còn được hỗ trợ bởi MS Money 2005 và các phiên bản sau này.

ofc tập tin -phần mềm có thể mở ofc tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem ofc tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới ofc tập tin
  • Microsoft Money
  • Reilly Technologies Moneydance