Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.OFM Phần mở rộng tập tin

Tập tin ofm là gì và làm sao mở nó - Melco Embroidery File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin ofm không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở ofm trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin ofm bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Tệp OFM là một tập tin tạo mẫu thêu cung cấp những chỉ thị về vị trí đặt mũi kim, hướng và cách di chuyển. Tệp được lưu trữ bằng định dạng sở hữu bởi Melco. File còn có thể chứa các hướng dẫn đan những mô hình vào chất liệu vải như áo thun hoặc đồng phục.Tính năng của tập tin cũng tương tự như file .DST những được bổ trợ thêm thông tin về màu sắt kèm theo các hướng dẫn để chuyển đổi màu sắt. Tệp cũng được hỗ trợ bởi các dịch vụ tạo khuôn thêu riêng của Zazzle với điệu kiện là mẫu thiết kế không được vợt quá 10 màu.

ofm tập tin -phần mềm có thể mở ofm tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem ofm tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới ofm tập tin
  • Melco DesignShop