Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.OPF Phần mở rộng tập tin

Tập tin opf là gì và làm sao mở nó - Open Packaging Format File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin opf không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở opf trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin opf bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Định dạng đóng gói Mở hay OPF là một tập tin cấu thành một cuốn sách điện tử EPUB. Nó thường được dùng bởi các tập tin lưu trữ EPUB (EPUB archive) để đọc các siêu dữ liệu. Tệp được lưu dưới định dạng XML.

Tập tin bao gồm các thông tin như định dạng hiển thị, người viết, mã cuốn sách, ngôn ngữ và tựa đề.

opf tập tin -phần mềm có thể mở opf tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem opf tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới opf tập tin
  • Adobe InDesign CC
  • Adobe Digital Editions
  • Calibre
  • KDE Okular
  • Geometer Plus FBReader