Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.OPS Phần mở rộng tập tin

Tập tin ops là gì và làm sao mở nó - Tập tin thiết lập hồ sơ-Profile Microsoft Office

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin ops không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở ops trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin ops bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Tập tin thiết lập hồ sơ-Profile Microsoft Office

ops tập tin -phần mềm có thể mở ops tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem ops tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới ops tập tin
  • Microsoft Office Profile Wizard
  • Microsoft OPS File Viewer

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp ops Logo Windows