Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.ORA Phần mở rộng tập tin

Tập tin ora là gì và làm sao mở nó - Oracle Database Parameter Configuration File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin ora không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở ora trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin ora bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Tệp tin văn bản tạo bởi Orace Database, 1 hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu cấp doanh nghiệp (RDBMS). Nó có chứa các thông số cấu hình dùng cho lưu trữ toàn bộ hệ thống mặc định.

Cơ sở dữ liệu này thường có giá trị mặc định dành cho các thông số cần thiết nên tất cả các thông số trong tệp ORA chỉ là các tùy chọn.

ora tập tin -phần mềm có thể mở ora tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem ora tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới ora tập tin
  • Oracle Database